Mall för egenkontroll

Vi har nu släppt "utökad" egenkontroll för de som vill testa gratis. Det är en komplettering och specificerad funktion för egenkontroll som krävs i vissa branscher. I vårt system så skapar man sin mall med x antal kontrollpunkter.

Varje enskild personal kan starta en kontrollsida för varje projekt. Kontrollerna kan sedan skrivas ut för det specifika projektet.

-