Vår personalliggare

E-liggare (personalliggare)

E-liggaren är integrerad med rapportsystemet i övrigt, det är där man skapar kunder (byggarbetsplatser) etc. Man kan från mobilinloggningen växla mellan e-liggaren och rapportsystemet.

När man loggar in första gången (med samma inloggning som till rapportsystemet om man går till e-liggaren direkt) så kommer man att uppmanas att skapa en pinkod med minst 4 siffror. Denna pinkod anges varje gång du checkar in eller ut, detta för att undvika att åtgärder utförs av misstag när man hanterar sin in och utcheckning.

Man kan vid utcheckning välja om tiden skall registreras i det projekt man checkar ut ifrån. All tid som registreras i e-liggaren hämtas även in  i löneunderlaget om denna modul är påkopplad för kontot

Välj projektplats

Incheckad

 Utcheckad

     

Arbetsplatsförlagd enhet

Hanteras lämpligtvis med dator/laptop eller läsplatta (Ipad eller dyl.) placerad på angiven plats på arbetsplatsen.

Avsedd för att hantera inloggningen för fler personer på en arbetsplats och kommer att fungera så att första man på plats loggar in med huvudinloggning och väljer rätt arbetsplats. Därefter så checkar personal in/ut genom att välja sitt namn i en meny, fyller i sitt normala lösenord och checkar in/ut.

Endast administratör kan starta och stänga huvudinloggningen/arbetsplatsen.

 

 
 


Skatteverket informerar:
"För att motverka svartarbete och främja en sund konkurrens inom byggbranschen ska alla byggen ha personalliggare från och med den 1 januari 2016."

-