Priser

 Tjänster  År
Startavgift 0:-
Årsavgift (grundavgift)
6000:-
Användare 1-5 0:-
Användare fler än 5 (per pers.)
300:-
Support 0:-
E-liggare 1200:-
Prislista/artikelregister  1200:-
Löneunderlag 1800:-

Vid fakturering kvartalsvis eller halvårsvis tas en mindre faktureringsavgift ut.
Med grundavgiften kan du hämta tidslistor, skapa PDF;er och skicka fakturor (eller dylikt), offerter, pågående projekt. Det vill säga i stort sett det mesta du behöver.

-