Kort beskrivning

Personal (eller administratör) skapar nytt projekt genom att välja kund och klickar därefter på skapa. Personal kan skapa nya kunder.

Personalen fyller på med sin information löpande med tider, material, resor etc. tills ansvarig stänger projektet för alla utom administratörer. Ansvarig administratör gör eventuella efterredigeringar.

Därefter väljer administratör att konvertera projektet till faktura eller fakturaunderlag eller vad man har valt för namn på konverterat projekt.

Projekt kan startas som en offert, därefter konverteras till en journaler/projekt om man så vill.

Ett pågående projekt kan skickas som en tidsbestämd länk till kund.


-