Exempel på användningsområden

Exempel 1

Du är i hantverksbranschen och har mycket uppdrag på olika  fastigheter.
Du har personal som snickare, elektriker och rörmokare

Din elektriker Marcus Lampelius och snickaren Hans Hammare åker ut till en fastighet för HSB:s räkning, de jobbar i hus 3 i ett visst område.
De startar en nu journal för HSB och döper den till HSB, hus tre.

När det lunchtid närmar sig tar Marcus fram sin Ipad och loggar snabbt in och för in de timmar och material fram denna tidpunkt samt resor.
Hans gör likadant men med sin smartphone, väljer mobilanpassad inloggning och lägger snabbt in sina timmar och material (ingen resa då de åker i firmans bil)

Efter ett år när du för läng sedan avslutat journalen och fakturerat så ringer din uppdragsgivare och säger att du har ett garantiåtagande på ett antal armaturer i källaren. Du söker på ett ögonblick fram journalen och konstaterar att ni inte haft personal över huvudtaget i det hus som problemet gäller!

Här kommer ofta kunden på att.....javisst ja, det var ju ett annat företag vi hade där.

Här har mycktet tidspillan vunnits, du kanske till och med undvikit en ren förlust för ett garantiåtagande som inte skulle hamna på ert bord 


Exempel 2


Du är i mediabranschen och jobbar i olika team/projekt.

I  projekt 1 jobbar du i team med Fia och Niklas
I projekt 2 jobbar du i team med Caroline, Johan samt Fia
 
När Fia har gjort sitt för dagen eller tycker det är dags att dokumentera i projekt 1 öppnar hon den aktuella journalen och för in sina timmar, resor och eventuellt material.
Fia kanske sedan går över till projekt 2 och när det är dags öppnas den journalen, samma förfarande där.

På detta sätt kan du som administratör snabbt söka fram ett projekt, se hur många timmar etc som gjorts. Du kan även plocka fram antal timmar per person för visst projekt, eller totalt denna månad eller valbart datumspann. Du ser även med automatik i journalen vem som skapat journalposten och när.
 
Hämtar du in tillfällig partner i ett projekt sätter du denne som användare också. Användare är "user" eller "administratör", en vanlig användare har begränsade administrationsmöjligheter och ser inga priser, kan enbart ändra sina egna poster etc.
 
Nu kan det också vara så att din uppdragsgivare ringer till dig, säger att han skall in på ledningsmöte och ert projekt och budget skall dras, då kan du med knapptryckning välja att skicka journalen (varje journal kan ha en egen mottagares epostadress). Journalen kan öppnas via en länk i mailet under innevarande och nästa dag.

När journalen/projektet är klar eller nått delmål så markeras journalen som klar och sedan avslutad.
 
Journalen kan sedan användas som fakturaunderlag ELLER konverteras till faktura. Du har ju också per automatik backup (en brand får ju inte hända men........) och sökfunktioner med allt vad tid det kan spara in i tid.


Exempel 3

Du är jurist och jobbar tillsammans med ett antal advokater och jurister på en byrå eller flera byråer .

Du har kanske dagen full med förhandlingar och kommer normalt att ägna en hel del tid i efterhand åt att föra in detta i något dokument i din dator. Nu kan du logga in direkt via din telefon (smartphone) och snabbt notera tiden för respektive klientjournal.

När det är dags att skicka tidrapporten så är det bara ett enda klick för att konvertera, ett klick för att skriva ut eller skicka journalen digitalt.

Hur smidigt som helst!

 


 

-