Priser
Startavgift 0:-
Årsavgift 4200:-
Användare 1-10 0:-
Användare 11 > (per anv./år) 240:-
Support 0:-
E-liggare 0:-
Modul prislista/artikelregister  1200:-
Modul löneunderlag 1700:-