Tidrapportering.Nu ägs av LD Webb Produktion och drivs tillsammans med partners.
Systemet utvecklades först som ett sidoprojekt 2007/2008 för att efterhand övergå till att vara den huvudsakliga verksamheten där vi lägger stor vikt vid kundnöjdhet.