Vi menar att vi har har marknadens mest prisvärda rapportverktyg. 
 Startavgift 0:-
Årsavgift 4200:-
Användare 1-10 0:-
Användare 11 > (per anv.) 240:-
Support 0:-
E-liggare 0:-
Modul artikelregister  1200:-
Modul löneunderlag 1700:-

Intresseanmälan/Demoinloggning

Priser är SEK per år exklusive moms