Sparar man tid sparar man pengar

Tidrapportering.nu fungerar lika bra för till exempel en projektgrupp inom IT som för hantverksföretaget 

Det vi benämner "Journal" är liktydigt med arbetsrapport, materialrapport, reserapport, arbetsjournal, timredovisning etc. Vi har valt samlingsnamnet journal på detta. En journal kan innehålla tid, material, resor och rotavdrag

Som företag i hantverk, bygg eller servicebranschen vet man att det i de flesta fall är svårt att dels få in rapporter i tid och de är ofta tämligen svårlästa, det går kanske åt mycket tid till dubbelkoll.
Dessutom är de för det mesta i pappersform och  därmed inte sökbara, utan det är till att bläddra i pärmarna.

I vårt system skriver personalen på fältet in dagens arbete, resor och material och du har direkt ett digitalt dokument som dessutom är lätt att söka fram och ändra i. 

Om man av olika skäl inte får med sig all personal på tåget så lönar det sig ändå, även om man i en övergångsperiod för vissa i administrationen gör det dubbelarbete som man gjorde redan innan. Och visst kan man jobba flera i systemet samtidigt utan risk att köra över data.

Verktyg & funktioner.
Massor med fördelar, nedan några:
 1. sök snabbt fram en journal för kontroll, det kan vara ett gammalt projekt som snabbt behöver  hittas
 2. skicka med en knapptryckning en offert eller en pågående journal till en kund som vill ha rapport om kostnadsläget. Välj om kunden kan titta på den endast en dag eller följa löpande.
 3. skicka ut ett meddelande via mail eller sms till en alla, en grupp eller enstaka kund
 4. skicka ut ett meddelande via mail eller sms till en alla, en grupp eller enstaka personal
 5. se vem som skapat och ändrat en journalpost, och när
 6. konvertera offert till journal
 7. skapa snabbt en offert eller en journal
 8. kopiera eller flytta enstaka journalposter till en annan journal
 9. konvertera en journal till faktura
 10. skapa en ny journal från en "gammal" faktura 
 11. Löneunderlag, statistik på arbetade timmar, för dig, för arbetstagaren