Prisalternativ

Vi menar att vi har har marknadens mest prisvärda rapportverktyg.
 
 OBS! Vi höjer priserna 2019. PASSA PÅ
2018  2019 
Startavgift 0:-

0:-
Årsavgift 3500:- 4200:-
Användare 1-10 0:- 0:-
Användare 11 > (per år och användare) 120:- 150:-
Support 0:- 0:-
Modul artikelregister  660:- 1200:-
Modul löneunderlag + digitalt stämpelur 990:- 1700:-

Intresseanmälan/Demoinloggning

Priser är SEK per år exklusive moms